editura

  • Mirton – o carte de vizită în peste 6000 de volume;
  • Editura Mirton a intrat în cel de-al 26-lea an de existenţă în viaţa cultural-ştiinţifică a Timişoarei;
  • Recunoscută C.N.C.S.I.S. şi membră AER;
  • Reprezintă un tărâm de promovare a valorilor literare, ştiinţifice şi spirituale, a culturii în general.

Despre palmares:

Dacă ar fi să prezentăm Editura Mirton pe suprafaţa unei cărţi de vizită uzuale, am scrie aşa: înfiinţată în anul 1991, am tipărit peste 6000 de titluri, am abordat aproape toate domeniile, de la carte ştiinţifică la beletristică.

Astăzi se tipăreşte într-un ritm constant de un titlu de carte la 2-3 zile, astfel că anual aici văd lumina tiparului aproximativ 150 de cărţi noi, în tiraje de sute, uneori chiar mii de exemplare.

Am tipărit cărţi ale autorilor din toate categoriile de iubitori şi scriitori de carte: profesori universitari, academicieni, cercetători, personalităţi culturale şi politice, tineri scriitori, poeţi şi prozatori contemporani. Aceştia constituie un lung şir de nume, de la scriitori sau profesori universitari de talie naţională, până la poeţi sau prozatori din Turcia, Germania, Israel şi o colaborare cu o editură canadiană.

Nu e uşor lucru, astăzi, să te impui ca editură într-un oraş ca Timişoara. Mai întâi, fiindcă viaţa cultural-ştiinţifică a oraşului a dovedit – după 1989 – că are o forţă şi o diversitate aparte de exprimare. În al doilea rând, fiindcă mai toate competenţele editoriale din Timişoara s-au grupat, imediat după Revoluţie, în jurul unor noi şi noi case editoriale şi şi-au dovedit din plin profesionalismul. Ei bine, tocmai în acest climat de acerbă concurenţă, Mirton a reuşit să se impună şi să intre în conştiinţa publică a timişorenilor într-un mod aparte.

Înainte de orice, Mirton a exprimat o stare a noastră, a românilor, în ce priveşte febrilitatea literei tipărite. După decenii de cenzură acerbă, românii au început, încetul cu încetul, să înţeleagă bucuria literei tipărite. Am asistat la o adevărată euforie, la un triumf al gestului creator regăsit între filele cărţii, la un soi de hemoragie editorială, care încă se exprimă. Cu forţă. Cu patetism. Cu o anume inocenţă. Şi căreia i s-ar putea reproşa valoarea inegală atunci când vorbim despre cărţile de beletristică. Aşa este! Numai că – la vreme de începuturi – o editură nu înseamnă numaidecât un filtru valoric. Cărţile se vor susţine singure mai apoi, vor putea intra în competiţii, cu o singură condiţie, atât de evidentă: dacă văd lumina tiparului! Dacă le este dat acest privilegiu. Ceea ce înseamnă că, în primii ani, Miron a dorit să se exprime printr-o generozitate, înţelegere şi deschidere, spunem noi, specifice Timişoarei. Ne referim mai ales la diversitatea subiectelor, de la cele mai accesibile până la cele mai specioase şi dificile. De la debutantul poet sau prozator anonim, până la somităţile vieţii cultural-ştiinţifice timişorene.

A urmat apoi etapa aşezată sub semnul exigenţei. Din 1997-1998, peste 70 % din titluri au apărut sub semnul unor colecţii validate de nume consacrate. Astăzi, am putea vorbi despre o a treia etapă, care depăşeşte graniţa sfertului de veac, cronologic vorbind, însă păstrează atât diversitatea cât şi exigenţa, adăugând noi metode şi tehnici prin care litera poate vedea lumina tiparului.

Domeniul în care excelează editura este cel academic, reprezentantă fiind colecţia de carte universitară, PAIDEIA.

Caracteristica distinctivă a editurii o constituie publicarea cu preponderenţă de carte universitară şi ştiinţifică din cele mai variate domenii: Economie, Matematică, Informatică, Medicină, Medicină veterinară, Drept, Tehnică, Inginerie, Fizică, Chimie, Istorie, Agronomie, Limbă şi literatură, Filozofie, Etnologie, Folclor, Religie etc.

În acelaşi timp, un accent deosebit îl constituie editarea creaţiilor şi operelor literare ale scriitorilor şi poeţilor contemporani (proză, roman, poezie, biografii, monografii, cărţi practice, cărţi pentru copii etc.)

Editura Mirton are un profil complex care cuprinde: cărţi, broşuri, fascicole, ziare, reviste, almanahuri, calendare, publicaţii seriale, teze de doctorat, teze de masterat, cursuri universitare, lucrări cu caracter politic, administrativ, cultural-artistic, ştiinţific, educativ, religios, sportiv etc., în prezent susţinut şi coordonat de domnul VLAD TONENCHI, manager general al firmei.

Ideea pentru constituirea unei tipografii particulare a apărut în anul 1990. După idee a apărut iniţiativa şi au început demersurile: s-a achiziţionat o casă, care a trebuit renovată, localizată pe strada Samuil Micu nr. 7 într-un spaţiu la întretăierea a două străzi care permiteau în viitor şi extinderea unităţii editoriale.

Tot în această perioadă a început şi achiziţionarea primelor utilaje tipografice.

La început în această tipografie a fost o tiparniţă care lucra după modelul meşteşugar. Totuşi chiar şi atunci în 1990 spiritul de iniţiativă, hărnicia comună a celor câtorva, foarte puţini, libertatea neîngrădită în muncă şi posibilitatea de afirmare au făcut să se execute aici lucrări bune, rentabile şi de calitate.

Obiectul de activitate era triplu: producţie, comercializare şi servicii. Societatea avea asociat unic pe domnul Mircea Tonenchi, de unde a derivat şi denumirea MIRTON.

Astăzi, după 25 de ani de activitate a firmei a avut loc schimbul între generaţii, preluarea firmei de fiu, de Vlad Tonenchi, noul administrator, cu o viziune care continuă tradiţia firmei, de unde derivă şi sloganul actual: TRADIŢIE ŞI CREDIBILITATE, însă sub NOUL BRAND MIRTON.

De-a lungul timpului s-au făcut eforturi pentru achiziţionarea unor maşini de tipar moderne şi s-au dotat toate secţiile de producţie ale tipografiei. Aceste dotări ţin pasul cu cele mai performante aparaturi şi permit obţinerea unor produse de calitate cu care Imprimeria Mirton a devenit binecunoscută pe piaţă.

 

Deviza de viaţă a lui Mircea Tonenchi este continuată sub o nouă strategie a firmei de dezvoltare şi implementare de proiecte, care vin să susţină calitatea şi seriozitatea firmei.

A fost adoptat un nou concept de marketing şi publicitate, s-au stabilit priorităţi şi scopuri care trebuie urmate şi îndeplinite.

Imprimeria Mirton a devenit în timp o mare familie, atât pentru angajaţi cât şi pentru clienţii fideli, care odată ce trec pragul revin de fiecare dată cu drag. Numărul angajaţilor, al celor care doresc să se specializeze în tainele şi metodele tiparului de carte este în creştere. Pentru doritori: „Poarta este deschisă, vă invităm să faceţi parte din Familia Mirton!“

Pentru activitatea sa publicistică realizată de-a lungul anilor, Imprimeria Mirton a primit numeroase distincţii şi premii:

  • carte premiată de Editura Academiei în 2002 (Creşterea şi valorificarea bizamului, Marian Bura);
  • premiul AER pentru ESEU românesc în 2003, (Eliade, ezotericul, Marcel Tolcea);
  • un premiu literar pentru poezie în 2004 (Tinereţea unei umbre, Eugen Bunaru);
  • Numeroase premii ştiinţifice la nivel academic şi ale Uniunii Scriitorilor, Filiala din Timişoara.

[table id=3 /]