editura

  • Mirton – o carte de vizită în peste 6000 de volume;
  • Editura Mirton a intrat în cel de-al 26-lea an de existenţă în viaţa cultural-ştiinţifică a Timişoarei;
  • Recunoscută C.N.C.S.I.S. şi membră AER;
  • Reprezintă un tărâm de promovare a valorilor literare, ştiinţifice şi spirituale, a culturii în general.

Despre palmares:

Dacă ar fi să prezentăm Editura Mirton pe suprafaţa unei cărţi de vizită uzuale, am scrie aşa: înfiinţată în anul 1991, am tipărit peste 6000 de titluri, am abordat aproape toate domeniile, de la carte ştiinţifică la beletristică.

Astăzi se tipăreşte într-un ritm constant de un titlu de carte la 2-3 zile, astfel că anual aici văd lumina tiparului aproximativ 150 de cărţi noi, în tiraje de sute, uneori chiar mii de exemplare.

Am tipărit cărţi ale autorilor din toate categoriile de iubitori şi scriitori de carte: profesori universitari, academicieni, cercetători, personalităţi culturale şi politice, tineri scriitori, poeţi şi prozatori contemporani. Aceştia constituie un lung şir de nume, de la scriitori sau profesori universitari de talie naţională, până la poeţi sau prozatori din Turcia, Germania, Israel şi o colaborare cu o editură canadiană.

Nu e uşor lucru, astăzi, să te impui ca editură într-un oraş ca Timişoara. Mai întâi, fiindcă viaţa cultural-ştiinţifică a oraşului a dovedit – după 1989 – că are o forţă şi o diversitate aparte de exprimare. În al doilea rând, fiindcă mai toate competenţele editoriale din Timişoara s-au grupat, imediat după Revoluţie, în jurul unor noi şi noi case editoriale şi şi-au dovedit din plin profesionalismul. Ei bine, tocmai în acest climat de acerbă concurenţă, Mirton a reuşit să se impună şi să intre în conştiinţa publică a timişorenilor într-un mod aparte.

Înainte de orice, Mirton a exprimat o stare a noastră, a românilor, în ce priveşte febrilitatea literei tipărite. După decenii de cenzură acerbă, românii au început, încetul cu încetul, să înţeleagă bucuria literei tipărite. Am asistat la o adevărată euforie, la un triumf al gestului creator regăsit între filele cărţii, la un soi de hemoragie editorială, care încă se exprimă. Cu forţă. Cu patetism. Cu o anume inocenţă. Şi căreia i s-ar putea reproşa valoarea inegală atunci când vorbim despre cărţile de beletristică. Aşa este! Numai că – la vreme de începuturi – o editură nu înseamnă numaidecât un filtru valoric. Cărţile se vor susţine singure mai apoi, vor putea intra în competiţii, cu o singură condiţie, atât de evidentă: dacă văd lumina tiparului! Dacă le este dat acest privilegiu. Ceea ce înseamnă că, în primii ani, Miron a dorit să se exprime printr-o generozitate, înţelegere şi deschidere, spunem noi, specifice Timişoarei. Ne referim mai ales la diversitatea subiectelor, de la cele mai accesibile până la cele mai specioase şi dificile. De la debutantul poet sau prozator anonim, până la somităţile vieţii cultural-ştiinţifice timişorene.

A urmat apoi etapa aşezată sub semnul exigenţei. Din 1997-1998, peste 70 % din titluri au apărut sub semnul unor colecţii validate de nume consacrate. Astăzi, am putea vorbi despre o a treia etapă, care depăşeşte graniţa sfertului de veac, cronologic vorbind, însă păstrează atât diversitatea cât şi exigenţa, adăugând noi metode şi tehnici prin care litera poate vedea lumina tiparului.

Domeniul în care excelează editura este cel academic, reprezentantă fiind colecţia de carte universitară, PAIDEIA.

Caracteristica distinctivă a editurii o constituie publicarea cu preponderenţă de carte universitară şi ştiinţifică din cele mai variate domenii: Economie, Matematică, Informatică, Medicină, Medicină veterinară, Drept, Tehnică, Inginerie, Fizică, Chimie, Istorie, Agronomie, Limbă şi literatură, Filozofie, Etnologie, Folclor, Religie etc.

În acelaşi timp, un accent deosebit îl constituie editarea creaţiilor şi operelor literare ale scriitorilor şi poeţilor contemporani (proză, roman, poezie, biografii, monografii, cărţi practice, cărţi pentru copii etc.)

Editura Mirton are un profil complex care cuprinde: cărţi, broşuri, fascicole, ziare, reviste, almanahuri, calendare, publicaţii seriale, teze de doctorat, teze de masterat, cursuri universitare, lucrări cu caracter politic, administrativ, cultural-artistic, ştiinţific, educativ, religios, sportiv etc., în prezent susţinut şi coordonat de domnul VLAD TONENCHI, manager general al firmei.

Ideea pentru constituirea unei tipografii particulare a apărut în anul 1990. După idee a apărut iniţiativa şi au început demersurile: s-a achiziţionat o casă, care a trebuit renovată, localizată pe strada Samuil Micu nr. 7 într-un spaţiu la întretăierea a două străzi care permiteau în viitor şi extinderea unităţii editoriale.

Tot în această perioadă a început şi achiziţionarea primelor utilaje tipografice.

La început în această tipografie a fost o tiparniţă care lucra după modelul meşteşugar. Totuşi chiar şi atunci în 1990 spiritul de iniţiativă, hărnicia comună a celor câtorva, foarte puţini, libertatea neîngrădită în muncă şi posibilitatea de afirmare au făcut să se execute aici lucrări bune, rentabile şi de calitate.

Obiectul de activitate era triplu: producţie, comercializare şi servicii. Societatea avea asociat unic pe domnul Mircea Tonenchi, de unde a derivat şi denumirea MIRTON.

Astăzi, după 25 de ani de activitate a firmei a avut loc schimbul între generaţii, preluarea firmei de fiu, de Vlad Tonenchi, noul administrator, cu o viziune care continuă tradiţia firmei, de unde derivă şi sloganul actual: TRADIŢIE ŞI CREDIBILITATE, însă sub NOUL BRAND MIRTON.

De-a lungul timpului s-au făcut eforturi pentru achiziţionarea unor maşini de tipar moderne şi s-au dotat toate secţiile de producţie ale tipografiei. Aceste dotări ţin pasul cu cele mai performante aparaturi şi permit obţinerea unor produse de calitate cu care Imprimeria Mirton a devenit binecunoscută pe piaţă.

 

Deviza de viaţă a lui Mircea Tonenchi este continuată sub o nouă strategie a firmei de dezvoltare şi implementare de proiecte, care vin să susţină calitatea şi seriozitatea firmei.

A fost adoptat un nou concept de marketing şi publicitate, s-au stabilit priorităţi şi scopuri care trebuie urmate şi îndeplinite.

Imprimeria Mirton a devenit în timp o mare familie, atât pentru angajaţi cât şi pentru clienţii fideli, care odată ce trec pragul revin de fiecare dată cu drag. Numărul angajaţilor, al celor care doresc să se specializeze în tainele şi metodele tiparului de carte este în creştere. Pentru doritori: „Poarta este deschisă, vă invităm să faceţi parte din Familia Mirton!“

Pentru activitatea sa publicistică realizată de-a lungul anilor, Imprimeria Mirton a primit numeroase distincţii şi premii:

  • carte premiată de Editura Academiei în 2002 (Creşterea şi valorificarea bizamului, Marian Bura);
  • premiul AER pentru ESEU românesc în 2003, (Eliade, ezotericul, Marcel Tolcea);
  • un premiu literar pentru poezie în 2004 (Tinereţea unei umbre, Eugen Bunaru);
  • Numeroase premii ştiinţifice la nivel academic şi ale Uniunii Scriitorilor, Filiala din Timişoara.

Autorul Denumirea cărţii
Ana Feraru Poezii – Trăiri nemuritoare
Doru Cica Alchimistul din tine
Ioana Mozoş
Danina Muntean
Lucrări de Fiziopatologie pentru Medicină dentară
Fundaţia Viorel Şerban, Buziaş Dieta în diabetul zaharat TIP 1 la copil şi la tânăr Ediţia a II-a
Daniela Boleanţu Carte metodică de matematică CD cu plic hârtie
Richard Sârbu Epigrame şi paragrame de ieri şi de azi
Şerban Foarţă Mircea Brăiliţa (1945 - 2013)
Momente biobibliografice
Miroslav Giuchici Viaţă şi fotbal vol. I
Anii 1970-1977
Ion Căliman Ecouri Cugetări şi euforii minime
Vasile Livius Ianoşev Poezii Mila destinului
Lidia Boje Meniu vegetarian
Doru Cica
Vip Service
Alchimistul din tine
reeditare
Simion Jebelean (Căpiţe) Călătorind la braţ cu destinul
Alexandru Buglea Diagnosticul şi evaluarea întreprinderii Ediţia a II-a reeditare
Mirela Ioana Dorcescu Hermeneia (eseu)
Daniela Alexandru Reisz Evaluarea clinică a pacientului neurologic
Ion Căliman Efemerele noime
Z. Hochberg Algoritmi practici în Endocrinologia Pediatrică
Iulian P. Velea Pediatric Endocrinology and Diabetes 2019 Update
Victoria Hălmagi
Cristina Bichiş
Paşi importanţi în siguranţa transfuzională
Ediţia a III-a
Elena Cazacu Împliniri
Ioan Alexandru Rădac Bela Kis and True Bugs of Romania a catalogue of faunistic records
Ioan Kaleve Ecou vol I Uverturi în începătorii
Mariana Burza Splendoarea din stele
Smaranda Vultur
Asociaţia AFDB
Din radiografia represiunii Deportarea în Bărăgan 1951 – 1956 Reeditare din 2011
Marcel Sămânţă
Asociaţia AFDB
Desculţi printre ciulini
Reeditare din 2016
Marcel Sămânţă
Asociaţia AFDB
Bărăgăniştii. Destine în valurile istoriei Reeditare 2015
Ioan Kaleve Ecou 3 La izvoarele sacre
Georgeta Cican Cum picăm bacul Ghid ilustrat al pregătirii după ureche şi al exprimării la nimereală
Traian Iancu Purtându-mi crucea
Ionescu Ioan Asasinate în istoria românilor
Doru Cica Manual de depanare - reparare prin Karuna Reiki
Reeditare
Doru Cica Manual de depanare - reparare prin Reiki Usui
Reeditare
Maria Ileana Chirileanu Femei biblice Învăţături pentru femeia modernă
Vasile Lazăr Cartea vieţii mele
Ioan Kaleve Ecou vol. II Pe baierul vremii
Vasile Liviu Ianoşev Marius Munteanu Poetul reper
Ilian Adriana Sterilizarea materialului reutilizabil în unităţile sanitare
Emanuela Tudorache Inflamaţia sistemică, un factor de risc pentru comorbidităţile bronhopneumopatiei obstructive cronice
Doru Cica Manual de depanare reparare prin Shamballa MDH Reiki
Reeditare
Doru Cica Antrenamente spirituale
Ucenicul vrăjitor
Simona Olaru Poşiar Deutschkurs für Arzte, Mediziner und Pflegekrafte Lehr-und Arbeitsbuch
Eugen Dorcescu Agonia caniculei
Doru Cica Manual de depanare-reparare prin Reiki Usui Reeditare
Doru Cica Manual de depanare-reparare prin Shamballa MDH Reiki
Reeditare
Doru Cica Manual de depanare-reparare prin Karuna Reiki
Reeditare
Doru Cica Alchimistul din tine
Reeditare
Doru Cica Pseudis Maghi
Fals Tratat de magie
Reeditare
Ioan Kaleve Ecou 4
La obârşia sorţii
Lazăr Gruneanţu Contribuţia avocaţilor la instaurarea administraţiei şi preluarea justiţiei în Banat
Ioan S. Mitruţ Planeta interioară
Ion Ghera Timpul din oglindă
Ion Ghera Lumina plânge cu ochii închişi
Dan N. Buruleanu
Liana N. Păun
Dudeştii Noi
Neu Beschenowa
Album monografic
Ediţie revizuită
Dr. Ioana Ciucă Noţiuni de Pneumologie pediatrică
Ioan Kaleve La rădăcinile timpului Ecou 5
Paulescu Ilie Ciudatul joc al destinului
Ioana Doretty Cărpuş Metode complementare pentru monitorizarea personalizată a femeilor cu sarcină asociată tulburărilor cardiovasculare
Monica Marc
Emanuela Tudorache
Interrelaţiile dintre sindromul metabolic – sindromul de apnee în somn
Zănoi Delia Elena Atlas-Ghid de Osteologie
Membrul superior vol. I
DVD
Daniel Trăilă & co Predictori clinici în diagnosticul fibrozei pulmonare idiopatice
Marcel Sămânţă Un loc cu multă verdeaţă
Simion Jebelean O lacrimă pentru Isus
Virgil Ene Mihai Eminescu între geniu şi nebunie
O psiho-patografie adevărată
Liceul Sportiv Banatul Educaţie prin sport şi pentru sport
Liceul Sportiv Banatul 100 de ani de educaţie prin sport şi pentru sport
Ion Căliman Amăgirile
Lenuţa Maria Şuta Biopharmacie. Notes de cours
Ionuţ C. Jercan
Diana Cotuna
Daune morale în litigii civile şi penale Reeditare
SC. Inktastic Print SRL Eficienţa în învăţământ
CD
Ileana Oancea
Nadia Obrocea
Toate problemele culturii şi toate formele ei sunt şi ale noastre – Studii şi articole